گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شرکت مهندسی کاوش کانسار موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پایه یک خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های پی جویی و اکتشاف معدن، آماده سازی و بهره برداری معدن، زمین شناسی و کانه آرایی و فرآوری مواد گردیده است.