درباره ما

شرکت مهندسی کاوش کانسار با هدف ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمین شناسی و اکتشاف و استخراج معادن، حفریات و کارهای زیرزمینی، فرآوری مواد معدنی و خدمات مهندسی و مشاوره اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سال 1378 تأسیس گردید. این شرکت با اتکا به تجربه غنی و طولانی هیأت مدیره، مدیران پروژه و کارشناسان ارشد خود آمادگی کامل برای ارائه خدمات مشاوره، مهندسی و اجرائی را دارد.

همچنین امکانات استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای مهندسی در ارتباط با مدلسازی انواع مختلف مخازن نفت و گاز، زمین شناسی، پتروفیزیک، زمین آمار، تعیین ذخیره کانسار، طراحی معدن و فرآوری مواد معدنی را با شناخت نیازهای طرح های عمرانی، دولتی و بخش خصوصی در زمینه نفت و گاز، زمین شناسی و معدن و در راستای پاسخگویی مناسب به این نیازها و با بهره گیری از تجربه کارشناسان و همکاران خود فراهم نموده است و عزم راسخ دارد تا با استفاده از بهترین امکانات بتواند نقش خود را در استفاده صحیح و منطقی از ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی کشور و حفظ و ارتقا ارزش افزوده آن ایفا نماید.