پروژه ها

پروژه های سال 78

 1. اکتشاف طلا و عناصر همراه در کوهسرخ کاشمر
 2. اکتشاف آندالوزیت خاکو در استان همدان
 3. بررسی معادن متروکه استان همدان
 4. اکتشاف کانی های غیرفلزی در ورسک مازندران
 5. بررسی معادن متروکه سراسر کشور

پروژه های سال 79

 1. طرح اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه ولی محمد استان همدان
 2. طرح پی جویی و اکتشاف مواد معدنی در شهرستانهای استان فارس
 3. طرح پی جویی سنگ های تزئینی در استان گلستان
 4. طرح پی جویی و اکتشاف کمپلکس های فلزی در منطقه ساغند استان یزد
 5. طرح اکتشاف نیمه تفصیلی جیوه کاشمر در استان خراسان- فاز 1
 6. نظارت طرح اکتشاف تفصیلی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد

پروژه های سال 80

 1. طرح اکتشاف معدن روی و سرب علم کندی در استان زنجان
 2. طرح اکتشاف نیمه تفصیلی جیوه کاشمر در استان خراسان- فاز 2
 3. طرح اکتشاف نیمه تفصیلی معادن متروکه در استان قزوین
 4. طرح اکتشاف و تهیه شناسنامه معادن در استان قزوین
 5. پروژه اکتشاف مس عباس آباد در استان قزوین

پروژه های سال 81

 1. طرح اکتشاف آندالوزیت و گارنت در استان مرکزی
 2. طرح اکتشاف مواد معدنی فلزی براساس آثار شدادی در استان گلستان
 3. پی جوئی و اکتشاف ذخایر سیلیسی
 4. طرح اکتشاف نیمه تفصیلی و شناسایی عناصر فلزی جنوب زاهدان
 5. مطالعات امکان سنجی استخراج معدن مرمریت در استان لرستان
 6. مطالعات امکان سنجی بهره برداری از معدن سنگ لاشه در استان خوزستان
 7. مطالعات امکان سنجی تجهیز معدن گچ دولابچی استان لرستان
 8. مطالعات امکان سنجی طرح تجهیز و توسعه معدن مرمریت میرزاوند خرم آباد

پروژه های سال 82

 1. پروژه پی جویی آنتیموان در شمال-شمالغرب کوه آساگی (جنوب غرب زابل) در استان سیستان و بلوچستان
 2. مطالعات ژئوشیمیایی ناحیه تفتان- استان سیستان و بلوچستان
 3. نظارت بر احداث کارخانه ی تولیدی شرکت کشت و صنعت کیمیای آستانه
 4. اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 رباط قره بیل در استان خراسان
 5.  اکتشافات  ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 سنخواست در استان خراسان
 6. پی جویی مواد اولیه سیمان در استان مرکزی-سیمان کمیجان

پروژه های سال 83

 1. طراحی تفصیلی معدن زغالسنگ پابدانا
 2. اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 دانسفهان در استان قزوین
 3. عملیات اکتشاف نیمه تفصیلی ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای به مقیاس 1:5000 در منطقه تفتان استان سیستان و بلوچستان
 4. مطالعه پتانسیل ها و آنومالی های آهن ایران مرکزی
 5. پروژه امکانسنجی تأمین سنگ آهک در محدوه استان های بوشهر و هرمزگان
 6. اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 بشرویه در استان خراسان
 7. اکتشافات مقدماتی کانه زایی هیدروترمالی ناحیه شوراب-قلعه چای و تلفیق با نتایج شیمیایی منطقه جنوب فردوس

پروژه های سال 84

 1. طرح اکتشاف مقدماتی سرب در منطقه فیروزکوه در استان تهران
 2. طرح اکتشاف طلا در منطقه سوسن وار استان سمنان
 3. طرح اکتشاف ژئوشیمیایی و کانی های سنگین در منطقه کلاردشت مازندران
 4. طرح تهیه شناسنامه معادن در استان قزوین
 5. پروژه اکتشاف مقدماتی و پی جویی اندیسهای مواد معدنی اولیه و امکان پذیری احداث کارخانه سیمان در استان اردبیل
 6. پروژه اکتشاف مقدماتی و پی جویی اندیسهای مواد معدنی اولیه و امکان پذیری احداث کارخانه سیمان در استان کرمانشاه
 7. پروژه اکتشاف مقدماتی و پی جویی اندیسهای مواد معدنی اولیه و امکان پذیری احداث کارخانه سیمان در استان چهارمحال و بختیاری

پروژه های سال 85

 1. طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی (برق رسانی و راهسازی)
 2. طرح اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه ای برگه 1:25000 بافت 1 و 2
 3. پی جویی و اکتشاف شن و ماسه کوهی معادن شهرستان ابیک تاکستان البرز، استان قزوین
 4. پتانسیل یابی مواد معدنی در قالب اکتشاف معادن شهرستام بوئین زهرا، استان قزوین
 5. تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی- برگه 1:25000 مخاطرات زمین شناختی آبعلی در استان تهران
 6. تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی- برگه 1:25000 مخاطرات زمین شناختی لواسان در استان تهران
 7. تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی- برگه 1:25000 مخاطرات زمین ریخت شناسی مهندسی آبعلی در استان تهران
 8. تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی- برگه 1:25000 زمین شناسی مهندسی آبعلی در استان تهران
 9. اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 رادکان در استان خراسان رضوی
 10. اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 نایبندان در استان یزد
 11. مطالعات معادن مس عباس آباد

پروژه های سال 87

اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی (سرب) در معدن سماق- استان قزوین

پروژه های سال 88

 1. مطالعات میدانی و خدمات تکمیلی مرحله دوم طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (برق رسانی و راهسازی)
 2. تهیه نقشه زمین شناسی در استان کهگیلویه و بویر احمد (اکتشاف ژئوشیمی)

پروژه های سال 89

 1. مطالعات میدانی و خدمات تکمیلی مرحله دوم طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (برق رسانی و راهسازی) در 10 استان کشور
 2. انجام عملیات اکتشافی تکمیلی و ارزیابی ذخیره معدن سنگ آهن نبران واقع در شمالشرق شهرستان سیرجان
 3. خدمات مشاوره اکتشافی و طراحی معدن زغالسنگ پلنگ دره-زیرآب

پروژه های سال 90

 1. خدمات مشاوره اکتشافی زغالسنگ در کوچکعلی جنوبی در استان یزد-طبس
 2. تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000 قرح- استان کهگیلویه بویر احمد

پروژه های سال 91

 1. اجرای خدمات فنی-نظارتی در قالب مشاور مادر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران
 2. بازنگری طرح افق زیر 2400+ معدن زغالسنگ هشونی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان

پروژه های سال 92-93

 1. تدوین طرح تفصیلی بهره برداری از معدن زغالسنگ در زونهای 4،6،7 و 8 یال شمالی پروده مرکزی-طبس

پروژه های سال 94

 1. پروژه شناخت و ارزیابی پتانسیل تعدادی از محدوده های اکتشافی ابطالی در استان خراسان جنوبی
 2. عملیات اکتشافی در محدوده آنومالی های استان کرمان (آهن و کرومیت)

پروژه های سال 95

 1. طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی کشور (تعیین استخراج واقعی معادن) در استان قزوین

پروژه های سال 96

 1. عملیات اکتشافی در محدوده آنومالی های استان کرمان (آهن و کرومیت) و نظارت بر عملیات و مطالعات ژئوفیزیک و حفاری گمانه های اکتشافی در محدوده ها
 2. الویت بندی پروژه های زیربنایی معدنی در معادن و محدوده های اکتشافی با اهمیت کشور
 3. طرح عملیات پی جویی اولیه در منطقه اکتشافی حاجی اباد بلوک ایران مرکزی، استان یزد

پروژه های سال 97

 1. طرح عملیات پی جویی اولیه در منطقه اکتشافی حاجی اباد بلوک ایران مرکزی، استان یزد
 2. انجام خدمات نظارت بر عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج ماده معدنی در معدن زغالسنگ گلندرود

پروژه های سال 98

 1. انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در سطح استان سیستان و بلوچستان، فاز اول