شرکت مهندسی کاوش کانسار
دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های پی جویی و اکتشاف معدن(پایه یک)، آماده سازی و بهره برداری معدن، زمین شناسی و کانه آرایی و فرآوری مواد
شرکت مهندسی کاوش کانسار
عضو سازمان نظام مهندسی معدن

دو دهه فعالیت مستمر در عرصه مهندسین مشاور ایران

دارای گواهینامه پایه یک مشاوره

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پروژه ها

از آغاز تاکنون

درباره ما

تجربه ای متفاوت