شرکت مهندسی کاوش کانسار
دارای گواهینامه صلاحیت پایه یک خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های پی جویی و اکتشاف معدن، آماده سازی و بهره برداری معدن، زمین شناسی و کانه آرایی و فرآوری مواد
شرکت مهندسی کاوش کانسار
عضو سازمان نظام مهندسی معدن

Tyros: Customizable, Professional, and Beautiful

مشاور در پروژه های معدنی

دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک

سوابق

درباره ما

تجربه ای متفاوت